Beskrivning: Mindre träd med rundad krona
Färg: Gråbruna knoppar. Väldoftande vita blomklasar i maj
Jord: Näringsrik, fuktig jord
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Värmekrävande
Höjd: 10-12 m
Bredd: 7-9 m
Härdighet: 1-3