Beskrivning: Träd med gles krona och något hängande grenar.
Färg: Gröngula hängen i april-maj. Svart-grå och vit näverbark. Guldgul höstfärg.
Jord: Klarar de flesta markförhållanden. Tål torra och fattiga jorder.
Egenskaper: Lämplig som lanskaps- och pionjärträd även i parker och trädgårdar.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 20-25 m. Bredd 8-12 m.
Härdighet: 1-8