Beskrivning: Silvrigt bladverk
Färg: Intensivt blå blommor
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH
Egenskaper: Solitär tillsammans med marktäckare eller i stenytor
Växtplats: Sol
Höjd: ca 2 m
Härdighet: 1-2