Beskrivning: Klöverlika blad. Rotskottskjutande liten buske med bågböjda grenar.
Färg: Purpurrosa blommor med vit anstrykning i maj-juni.
Jord: Trivs bäst i sandblandad, något torr och lätt jord.
Egenskaper: Lämplig till slänter, marktäckare.
Växtplats: Sol.
Höjd/bredd: Höjd 0,5 m. Bredd 0,8-1,5 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 50-60 cm.