Beskrivning: Robust gullkornell.
Färg: Gulgröna grenar. Små vita blommor i juni.
Jord: Anspråkslösa jordkrav.
Egenskaper: Lämplig som friväxande i grupper, buskage eller till klippta häckar.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 3 m. Bredd 3-4 m.
Härdighet: 1-6