Svenskt namn: turkisk ek
 Beskrivning: Träd med genomgående stam och bred kägelformad krona
Färg: Gråsvart, djupt fårad stam med breda åsar
Jord: Mycket anspråkslös, föredrar dock en djup, näringsrik och lerig jord med kalk
Egenskaper: Kan med goda växtbäddar användas i hårdgjorda ytor, även som parksolitär
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 20-25 m
Bredd: 10-20 m
Zon: 1-2