Beskrivning: Städsegrön. Tål industrimiljö.
Färg: Olika färgnyanser från vitt över rosa till ceriserött beroende på sort.
Jord: Humusrika, fuktiga, sura jordar.
Egenskaper: Marktäckare i stenpartier och ljungträdgårdar.
Växtplats: Sol.
Höjd/bredd: Höjd 0,2-0,5 m. Bredd 0,2-0,5 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 25-30 cm.