Beskrivning: Välformad, ganska smal krona. Rakstammig.
Färg: Glänsande mörkgrönt bladverk.
Jord: Näringsrika, fuktiga jordar.
Egenskaper: Lämplig som gatu- och alléträd.
Växtplats: Soligt läge.
Höjd/bredd: Höjd 10-15 m. Bredd 10-15 m.
Härdighet: 1-5