Beskrivning: Ärlig kraftig tillbakaskärning.
Färg: Mörkt gula blommor i juni-aug.
Jord: Lätta jordar.
Egenskaper: Lämplig till stenpartier, ljungträdgårdar eller häckar.
Växtplats: Soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 0,5 m. Bredd 0,4-0,8 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 50-60 cm.