Beskrivning: Har ett utbrett växtsätt. Ljusgrönt bladverk
Färg: Ljusgula blommor i maj
Jord: Föredrar surare jordar och gillar inte kalk
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Sol
Höjd: 1,5 m
Härdighet: 1-3