Beskrivning: Upprättväxande gles buske
Färg: Lila blommor. Violetta frukter
Jord: Svagt sur jord
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupp
Växtplats: Skyddat, soligt läge
Höjd: 1,2-1,8 m
Härdighet: 1-2