Beskrivning: Kompakt växtsätt. Odlas den i jord med lågt pH och mycket aluminium blir den svagt ljusblå.
Färg: En vit hortensia som blommar svagt grönvita till cremevita när de slår ut.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: När blomman åldras rodnar den i svagt rosa eller svagt ljusblå.
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1-1,5 m. Bredd 1-1,5 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 70-90 cm.