Beskrivning: Blommorna är klotformiga.
Färg: Rosaröda blommor.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 0,8-1,2 m. Bredd ca 1 m.
Härdighet: 1-2
c/c: 50-70 cm. (för friväxande häck).