Beskrivning: Liknar Grandiflora, men med större blomklasar.
Färg: Cremevita blommor i juli-sept.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m.
Härdighet: 1-5