Beskrivning: Bredkronigt träd. Parbladig.
Färg: Bladen 45 cm långa orangerna vid lövsprickning.
Jord: Lucker, fuktig, mullhaltig jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär.
Växtplats: Skyddade och soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 12-15 m. Bredd 10-15 m.
Härdighet: 1-3