Beskrivning: Vacker buske
Färg: Härligt röda grenar. Bladen är gröna med oregelbundet färgade bladkanter i klart gul
Jord: Anspråkslös, men får bättre tillväxt i fuktig och näringsrik jord
Egenskaper: Den mest gulbrokiga kornellen
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-4