Beskrivning: Kompakt upprätt växtsätt
Färg: Grenarna blir under vintern orangegula-röda
Jord: Anspråkslös, men får bättre tillväxt i fuktig och näringsrik jord
Egenskaper: Omfångsrik, men relativt vek buske som lätt skadas av sen vårfrost
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 2-3 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-4