Beskrivning: Smal tät pyramidal krona och kraftigt växtsätt
Färg: Små gula blad i april-maj
Jord: Inga speciella jordkrav
Egenskaper: Gatu- och solitärträd
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 12-15 m
Bredd: 8-10 m
Härdighet: 1-3