Beskrivning: Rund, tätförgrenad krona. Vacker blomning i vitt under maj-juni
Färg: Producerar senare röda bär som mognar sent
Jord: Vill helst ha en fuktig, närings- och kalkrik jord
Egenskaper: Lämplig som landskapsväxt, allé och gatuträd, klippta häckar. Tål salt
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 10-12 m
Bredd: 6-8 m
Härdighet: 1-6