Svenskt namn: skuggröna
Beskrivning: Glansiga bladkransar
Färg: Städsegrön marktäckare. Små vita blommor i april
Jord: Humusrik, svagt sur jord
Egenskaper: Lämplig som marktäckare i skuggiga partier
Växtplats: Halvskugga-skugga
Höjd: 0,2 m
Härdighet: 1-4