Beskrivning: Upprätt växtsätt med rikligt med blommor
Färg: Stora guldgula blommor i juni – okt
Höjd: 1 – 1,5 m
Läge: Sol
Jord: Genomsläppliga jordar
Lämplighetsområde: Friväxande häck och i grupper
Zon: 1 – 5