När man sätter en häck utmed vägen, så tänker man kanske inte på att den en ggr i framtiden kommer att komma vägsalt på och då kan växterna påverkas.
Sorter som är ‘mer’ tåliga mot saltet är bla:
- Caragana arborescens
- Eleagnus commutata
- Hippophae rhamnoides
- Lycium barbarum
- Ribes alpinum Schmidt
- Rosa rugosa