Svenskt namn: slån
Beskrivning: Torniga grenar. Anspråkslös
Färg: Svagt doftande vita blommor i maj. Blådaggig, blåsvart frukt. Gul höstfärg
Jord: Vill gärna ha en kalkrik och stenig jord runt rötterna med hyfsad luftfuktighet
Egenskaper: Lämplig som buskage i bryn, grupper och häckar
Växtplats: Trivs i varmt och skyddat läge
Höjd: 1-3 m
Zon: 1-5