Beskrivning: Smalt växtsätt med genomgående stam och uppåtriktade sidogrenar
Färg: Mörkgröna blad med ljus undersida
Jord: Trivs i fuktiga jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 10-12 m
Bredd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-4(5)