Beskrivning: Flerstammig buske.
Färg: Vita blommor i april-maj. På hösten blåsvarta ätbara frukter. Vacker höstfärg.
Jord: Inga speciella jordkrav.
Egenskaper: Lämplig som solitär, buskage, bersåer och friväxande eller klippt häck.
Växtplats: Trivs bäst i soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 4-6 m. Bredd 4-5 m.
Härdighet: 1-5