Beskrivning: Mörkröda små frukter på hösten
Färg: Rosaröda blommor under maj månad
Jord: Väldränerad, mullrik jord
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper
Växtplats: Sol
Höjd: ca 3-4 m
Härdighet: 1-5