Beskrivning: Sparsamt förgrenad buske med taggiga grenar
Färg: Vita blommor i aug
Jord: Kräver bra jord med god dränering
Egenskaper: Lämplig som solitärbuske
Växtplats: Skyddat, soligt läge
Höjd: 3-4 m
Bredd: 2-4 m
Härdighet: 1-3