Beskrivning: Låg, tätvuxen med upprätt växtsätt
Färg: Vita blommor i juni. Vacker höstfärg och rik fruktsättning.
Jord: Inga speciella jordkrav
Egenskaper: Frukten ratas utav fåglar
Växtplats: Soligt läge. Torktålig
Höjd/bredd: Höjd 0,5-1 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 70-90 cm.