Beskrivning: Städsegrön upprättväxande brokbladig prydnadsbuske
Färg: Blommor i vitt/gul i april-maj. Röda bär på sensommaren
Jord: Trivs på kalkfattig jord
Egenskaper: Vintergrön, surjordsväxt
Växtplats: Halvskugga-skugga
Höjd: 2 m
Härdighet: 1