Beskrivning: Pelarform av C. betulus med mycket tätt bladverk
Färg: Gul höstfärg
Jord: Humusrik och kalkrik jord
Egenskaper: Värdefullt träd för parker, gator och torg
Växtplats: Sol-halvskugga (tål även djup skugga)
Höjd: 10-12 m
Bredd: 10-12 m
Härdighet: 1-4