Beskrivning: Överhängande växtsätt
Färg: Gul-röd höstfärg. Rikligt med lysande karminröda frukter
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Anspråkslös. Motståndskraftig mot spinnmal
Växtplats: Sol-lätt skugga
Höjd: 3-4 m
Bredd: 2-4 m
Härdighet: 1-4