Beskrivning: Städsegrön marktäckare
Färg: Mörkgröna blad
Jord: Föredrar näringsrika och fuktiga jordar, gärna med god mullhalt
Egenskaper: Lämplig till stenpartier, slänter och beklädnad av murar och trädstammar
Växtplats: Sol-djup skugga. Anspråkslös. Tål industrimiljö
Höjd: 1-2 m
Bredd: 1-2 m
Härdighet: 1-3
c/c: 50-70 cm