Beskrivning: Smal upprätt, lövfällande buske
Färg: Lysande gula blad. Ljusgula blommor på våren och röda bär på hösten
Jord: Bör helst planteras i kalkfattig jord, blanda med torvmull
Egenskaper: Vacker i blandade rabatter och gärna i stenpartier
Växtplats: Tål soligt läge
Höjd: 1-1,3 m
Bredd: 0,6 m
Härdighet: 1-3