Beskrivning: Smal upprätt lövfällande buske
Färg: Orangefärgade blad som övergår i mörkare färg på hösten
Jord: Bör helst planteras i kalkfattig jord, blanda med torvmull
Egenskaper: Lämplig till häckar eller i grupp
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: ca 1-1,25 m
Bredd: ca 0,6 m
Härdighet: 1-3