Beskrivning: Tätförgrenad och kompakt buske. Dvärgform av ‘Atropurpurea’
Färg: Röda frukter. Röda blad
Jord: Mullrik trädgårdsjord
Egenskaper: Lämplig till låga häckar och stenpartier
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,4 m
Bredd: 0,5-0,6 m
Härdighet: 1-5
c/c: 20-25 cm