Beskrivning: Nästan klotformig dvärgbuske med upprätta sidogrenar
Färg: Mörkgröna blad med silvervit undersida
Jord: Torra kalkfattiga jordar
Egenskaper: Föredrar torra platser. Lämplig som solitär
Växtplats: Ljust läge
Höjd: ca 1 m
Härdighet: 1-3
c/c: 60-80 cm