Beskrivning: Lövfällande, tät, förgrenad kompakt buske.
Färg: Små ljusgröna blad. Små gula blommor i juni. Röda blommor.
Jord: Mullrik, kalkfattig trädgårdsjord.
Egenskaper: Kraftig höstfärg. Lämplig som häck eller grupplantering.
Växtplats: Trivs i soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 1,5-2,5 m.
Härdighet: 1-6
c/c: 60-80 cm.