Beskrivning: Upprättväxande buske.
Färg: Röd-rosa blad med vita inslag. Gula blommor i juni.
Jord: Trivs i kalkfattiga jordar.
Egenskaper: Lämplig som solitär. En annorlunda sort!
Växtplats: Halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 1-2 m. Bredd 1,5 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 50-60 cm.