Beskrivning: En upprättväxande buske
Färg: Djupt röda blad (likt Helmond Pillar). De yngre förgreningarna är ljusare, nästan rosa
Jord: Bör helst planteras i kalkfattig jord, blanda med torvmull
Egenskaper: Vacker i blandade rabatter och gärna i stenpartier
Växtplats: Sol
Höjd: 1-1,3 m
Bredd: 0,4 m
Härdighet: 1-3