Beskrivning: En dvärgbuske med nedliggande grenar
Färg: Hängena är små, grönaktig-brunaktiga och utan hylle
Jord: Trivs på både fuktiga och torra jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupp
Växtplats: Sol till halvskugga
Höjd: upp till 1 m
Härdighet: 1-8
c/c: 60-80 cm