Beskrivning: Är en pelarformig variant av ‘Frang. Asplenifolia’ med lika smala blad
Färg: Gröna blad som får gul höstfärg
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Lämplig att använda som solitär, i kruka eller i grupp
Växtplats: Trivs i sol-skugga
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-5