Beskrivning: Anspråkslös buske
Färg: Gulvita blommor i maj-juni. Först röd, senare svart frukt
Jord: Fuktiga till våta, kemiskt sura sandiga till leriga jordar
Egenskaper: Är bra för citronfjärilens larver
Växtplats: Sol-skugga. Växer ofta vid stränder
Höjd: 3-5 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-6