Beskrivning: Har ett mindre och kompaktare växtsätt än andra buddlejor.
Färg: Vita blommor med silvrigt bladverk.
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH.
Egenskaper: Lämplig som solitär.
Växtplats: Sol
Höjd/bredd: Höjd 1,5-1,75 m.
Härdighet: 1-2 (3)