Beskrivning: Kraftigt upprätt växtsätt och blommar i juli-sept.
Färg: Vita blommor i 20-30 cm långa stora klasar.
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH.
Egenskaper: Busken blir full av alla sorters fjärilar.
Växtplats: Soligt och vindskyddat läge.
Höjd/bredd: Höjd ca 2 m.
Härdighet: 1-3