Beskrivning: Upprätt växtsätt
Färg: Vackert blåviolett sort
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Sol
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-3