Beskrivning: Kraftigt upprätt växtsätt och blommar i juli-sept
Färg: Vita blommor i 20-30 cm långa stora klasar
Jord: Trivs bäst på väldränerade jordar med lågt näringsinnehåll och högt pH
Egenskaper: Busken blir full av alla sortens fjärilar
Växtplats: Soligt och vindskyddat läge
Höjd: ca 2 m
Härdighet: 1-3