Svenskt namn: storblommig klematis
Beskrivning: Något liknande en näckros
Färg: Stora vita blommor i juni-sept
Jord: Trivs bäst i fuktig jord
Egenskaper: Lämplig som klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-halvskugga. Vid plantering skugga rothalsen. Vindskyddande lägen
Höjd: 3 m
Härdighet: 1-3