Beskrivning: Kraftigt utbrett växtsätt.
Färg: Gröngula blad, orange-röda grenar.
Jord: Anspråkslös, men får bättre tillväxt i fuktig och näringsrik jord.
Egenskaper: Gruppvis i blandade buskage.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1,5-2,5 m.
Härdighet: 1-4