Beskrivning: Upprätt något gasformig buske med sirligt grenverk.
Färg: Vita högblad i juni. Röd höstfärg.
Jord: Humusrik fuktig jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2-3 m.
Härdighet: 1-2