Beskrivning: Mest känd för sin iögonfallande gula blomning.
Färg: Gula blommor på bar kvist. Röda frukter och rödbrun höstfärg.
Jord: Föredrar näringsrika lerjordar med ett pH runt 6,5-7 eller däröver.
Egenskaper: Bland de första på våren. Lämplig som buske, litet träd som solitär el i grupper. Att plantera Scilla sibirica under är mycket effektfullt.
Växtplats: Anspråkslös växtplats. Tål industrimiljö.
Höjd/bredd: Höjd 4-6 m. Bredd 5-7 m.
Härdighet: 1-4